Schapeweg 8 | 9982 BA | Uithuizermeeden

0595-434223 06-27526433

Subsidie energiebesparing eigen huis

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

U kunt subsidie aanvragen van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018. Hiervoor is € 60 miljoen beschikbaar. De Staatscourant publiceerde de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ op 1 september 2016.

Voor aanvragen die na 5 december 2016 zijn ingediend, geldt een aanvullende voorwaarde: zie de publicatie in de Staatscourant van 5 december 2016

Voor wie?

Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling. Bent u lid van een vereniging van eigenaren? Zijn er plannen voor maatregelen of loopt er een aanvraag voor subsidie? Neem contact op met uw VvE om de mogelijkheden te verkennen.

Ontving u als individuele particuliere woningeigenaar al subsidie voor een woning? Dan kan de vereniging voor deze woning geen subsidie ontvangen.

Stand van zaken  – 20 februari 2017

In de eerste ronde was € 20,5 miljoen beschikbaar. Per 1 januari 2017 is dit subsidiebedrag verhoogd met € 21,2 miljoen naar € 41,7 miljoen. Daarnaast is besloten dat de eerste tranche doorloopt tot 1 januari 2018 – in plaats van tot 1 maart 2017. Totaal is er tot 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

Voor eigenaar-bewoners is het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 € 35,7 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren komt het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 op € 6 miljoen euro voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw.

Totaalbudget t/m 31 december
2018
Aantal aanvragers
Subsidiebudget
Subsidie aangevraagd
Subsidie
verstrekt
€60.000.000
Eigenaar-bewoners
11.965
€35.700.000
€32.019.777 €13.744.506
VvE
19
€6.000.000
€628.319
€143.187
VvE*
1
€2.000.000
€1.792
€0
*Dit zijn de aanvragen voor energieadvies,  MJOP en procesbegeleiding door VvE’s.

Meer informatie?

  • Extra financiële ruimte nodig voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ga naar het Nationaal Energiebespaarfonds
  • Weet u dat er mogelijkheden zijn voor de financiering van de te nemen maatregelen ? Mogelijk bent u geïnteresseerd in eventuele andere relevante subsidies?
    -Ga naar de energiesubsidiewijzer.nl.
    -Bekijk de infographic subsidies en leningen energiebesparing eigen huis particulieren of Vereniging van Eigenaren (.jpg)
  • Zelf duurzame energie opwekken met zonneboilers, warmtepompen, biomassaketeles en pelletkachels? Bekijk de subsidie ISDE

Opdrachtgever

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met de subsidie stimuleert het ministerie energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Voor welke energiebesparende maatregelen geldt RVO Subsidie?

De Subsidie geldt o.a. voor Warmtepompen, Zonnepanelen, Pelletkachels & Pellet CV’s.