Schapeweg 8 | 9982 BA | Uithuizermeeden

0595-434223 06-27526433

Riolering

Aanleg

Riolering aanleggen is een specialistische klus die indien het niet juist wordt uitgevoerd, blijvend problematiek zal geven. Zo dient de afwatering correct te zijn aangelegd omdat dit anders voor verstoppingen gaat zorgen en moet er rekening gehouden worden met bijvoorbeeld wortelgroei van bebossing. Hoe des […]

Onderhoud

In een rioolleiding komt het vaak voor dat vaste stoffen bezinken. Om een goede werking van de riolering te garanderen moet de leiding periodiek gereinigd worden. De frequentie is afhankelijk van de lokale omstandigheden. De reiniging vindt plaats vanuit een inspectieput. Onder hoge waterdruk wordt […]

Camera inspectie

Deze dienst wordt veelal ingezet bij verstoppingen. Met een camera inspectie kunnen wij de actuele toestand van de riolering bepalen. Zo kunnen wij exact bepalen waar de verstopping zich bevindt en in veel gevallen kunnen we het probleem direct oplossen. In andere gevallen waarbij bijvoorbeeld […]